Oğuz Tansel 2012 Halkbilim Ödülü Gülsüm Cengiz’in

 

Oğuz Tansel’i anılarda yaşatmak, kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak, genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal altbecerilerini değerlendirmek amacıyla verilen  Oğuz Tansel Yazın Ödülü bu yıl Halkbilim alanında bir araştırma-inceleme dosyasına verilmiştir.  Ödülü Yazar-Şair Gülsüm Cengiz “Kadınlar İçin Söylenmiştir” (Evrensel Basım Yayın, 2011) adlı araştırma-antoloji kitabı ile kazanmıştır. Prof. Dr. Ali Rıza Balaman, Prof. Dr. İlhan Başgöz, Prof. Dr. Cevat Geray, İlhan Gülek, Prof. Dr. Muhtar Kutlu, Prof. Dr. Arzu Öztürkmen ve Metin Turan’dan oluşan seçici kurul, Cengiz’in eserini oy birliği ile ödüle değer bulmuştur. Gülsüm Cengiz,  on yılı kapsayan ama hala bitiremedıği uzun soluklu araştırmasına bir nokta koymak zorunluluğunu belirterek “Bu kitap bir şiir antolojisinden daha çok üzerinde yaşadığımız topraklarda, tarihsel süreç içinde kadınların toplumsal yaşamdaki yerine ve durumuna; kadınların duygu, düşünce ve umutlarına şiirler aracılığıyla tanıklık etmeyi amaçlayan…” sözleriyle toplumsal, ağır bir görev üstlenmiştir.Ödül töreni 24 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 18:00de, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde (Kennedy Cad. No:4) yapılacaktır. Mehmet Çevik’in sunacağı törende İlkin Demirbaş ve Mehmet Kaygısız’ın seslendireceği piyano eşlikli halk türkülerine yer verilecektir. Ödül töreni Folklar/Edebiyat Dergisi, Troya Folklor Araştırmaları Derneği ve  Ankara Aydınlığı Girişimi tarafından düzenlenmektedir. Katılım serbesttir.Anadolu'da Kadınların 6000 Yıllık Şiirli Tarihi

alt20 yıl süren bu çalışmanın amacı; insanlık tarihinin başından bu yana Ege'den Mezopotamya'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar yaşadığımız coğrafyada çeşitli evrimlerden geçmiş kadın yaşamlarına şiirli bir tanıklık sunmak... Şiirlerin yazıldığı dönemlerdeki toplumsal ilişkilere, değer yargılarına, kadının toplumsal yaşam içindeki yerine, kadın erkek ilişkilerine, kadın yaşamlarına ışık tutabilmek... Kadınların yaşam koşullarını ortaya koyarken; değişme istek ve çabalarına, bu uğurda verilen mücadeleye, direnç ve umuda da tanıklık etmek... Kadının ya da daha doğru bir söyleyişle insanın özgürleşmesi için yapılan etkinlikler ve yürütülen mücadele için bir kaynak oluşturabilmek... Kadının cins olarak da emekçi olarak da sömürülmediği bir dünya kurma ve insanın özgürleşme mücadelesine küçük de olsa bir katkı sunabilmek için... Bu çalışma; kadınların toplumsal yaşam içindeki yerlerine, yaşam çevrelerine, yaşlarına vb. durumlara göre değişik bölümlere ayrılmış ve usta ozanlarımızın dizeleriyle adlandırılmıştır. Kadınların yaşam koşulları Gülten Akın'ın "Kadın Olanın Türküsü"; genç kızlar Fikret Demirağ'ın "Kızım Ürkek İçli Bir Kuştur";  analık durumu Arif Damar'ın "Analar"; emekçi kadınlar Süreyya Berfe'nin "Sevgiyle Başlarız İşimize"; doğunun kadınları Hilmi Yavuz'un "Doğu'nun Kadınları"; bedenini satarak yaşamaya çalışan kadınlar Sabahattin Yalkın'ın "Kör Yaşam"; haksızlıklara karşı çıkarak mücadele eden kadınlar Sennur Sezer'in "Doğuran Bir Kadına Direnç" şiir adlarıyla belirtilmiştir.

 

 
Sosyal Medya