Adnan Yücel Edebiyat ve Sanat Festivali

Şiir, ruhunu ve omurgasını oluşturan imgelerini, beslendiği kaynağın sınırları ölçüsünde üretir. Bu kaynak, tarihin-toplumun-doğanın tüm anlamlı değerleriyle sınırsızca buluşan bir derinlikteyse eğer, şiir de imgelerini o sınırsızlık içinde dokur. Hele şairle kaynağı arasındaki ilişki dolayımsız bir özdeşleşme ilişkisiyse, şiirin dokusu da o düzeyde sağlamlaşır, samimileşip coşkun bir nehir gibi senfonik bir zenginlik kazanır.


Adnan Yücel şiirini gelecek kuşakların da besleneceği ölümsüz bir kaynak haline getiren budur. O, insanlığın sınırsız-sömürüsüz dünya özlemiyle buluşup, bu özlem uğruna gözüpek bir kavgaya tutuşanları şiirinin kahramanı kılmış, kendi yaşamını da bu özlemin gücüyle içeriklendirmiş bir şairdir.

Tarihten, toplumdan, doğadan derlediği imge denizi o yüzden hep “badem çiçekleri” tazeliğinde, bahar yüklü anlamlar, umutlar, coşkular taşır! İçten bir samimiyetle dokunmuş dizeleri işte o yüzden hiç eskimeyen bir tazelik taşır. Şiirinin ruhuna, imgelerine kaynaklık eden kahramanlarının ölümlerini, “Kim takacaktı ölürken ölümsüzlüğü gül diye yakasına” dizeleriyle karşılayıp onları yaşamlarının izini sürerek ölümsüzleştiren şair, kendisini de durmaksızın yenileyerek ürettikleriyle büyüterek yaşamaya devam ediyor!
Ölümünün 10. yılında “kavganın ve umudun şairi”ni, düzenleyeceğimiz “Adnan Yücel Edebiyat ve Sanat Festivali” kapsamında yeniden selamlayacağız. 8-9-10 Haziran 2012 tarihlerinde yapılacak festivalin ana hattını “Adnan Yücel şiiri” ve “toplumcu gerçekçilik” oluşturmaktadır.

Festival kapsamında paneller, öykü okumaları, şiir ve müzik dinletileri, sergiler vb. etkinlikler yapılacaktır. Aynı zamanda şiir ve öykü yarışması düzenlenecektir. Ana tema “Adnan Yücel şiiri ve toplumcu gerçekçilik” olarak belirlenmiştir.Yarışmaya, şiir veya öykü kitabı yayınlanmış şairler, kitaplarının bir örneği ile katılabilecekler. Kitap yayınlayamayan şairler 5 (beş) şiirle, öykü yazarları ise 3 (üç) öykü ile başvurabileceklerdir. Yarışma jürisi tarafından değerlendirilerek dereceye giren şiirler ve öyküler bir kitapta toplanıp basılacaktır. Aynı zamanda dereceye giren yarışmacılara derecesini belirten plaketler sunulacaktır. Yarışmaya, 40 yaşın altındaki tüm şiir ve öykü yazarları katılabilir.
Festival, ödül ve kapanış gecesiyle sona erecektir. Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz festivalde, şiir dalı sabit kalmakla beraber, her yıl farklı bir dalda yarışma düzenlenecektir.

Neyi hedefliyoruz?
8-9-10 Haziran 2012'de gerçekleştireceğimiz festivalde, Adnan Yücel’i genç kuşaklara tanıtmak, eserlerini daha geniş bir kitleyle buluşturmak ve yeni Adnan Yücel’ler çıkarmak... hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bununla birlikte müzik, edebiyat, tiyatro, sinema alanlarında nitelikli ve kalıcı ürünler vermeyi, sanat alanında yaşanan tıkanıklığı üretimin içinden, birbirimizden öğrenerek ve birbirimizi geliştirerek aşmanın yol haritasını çıkarmayı hedefliyoruz.

Neler yaptık?
Festival hazırlık aşamasında ilk olarak 2011'deki TÜYAP Kitap Fuarı'nda “80’ler şiirinden bir soluk: Adnan Yücel şiirlerinde toplumsal izlek” adlı bir panel gerçekleştirdik. Panel aynı zamanda yapacağımız festival içinde bir duyuru niteliği taşıyordu. Sonrasında yarışma jürimizi oluşturmak için yazarlarla görüşmeler yaptık. Bütün bunların sonucunda öykü ve şiir jürimizi oluşturduk.

Böylece ilkini gerçekleştireceğimiz festivalin, kendi aktivistlerini çıkarak kalıcılaşması ve önüne koyduğu hedeflere ulaşması için ilk adımımızı atmış olduk.

Bundan sonrasında festivali, bir yapı işçisinin sabrı ve çalışkanlığıyla, adım adım örerek ilerleyeceğiz.